Menu

VAT 0%

Szanowni Państwo !

Informujemy, że zgodnie z zasadami ustawy o podatku VAT, dostawa sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych (szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe, placówki opiekuńczo-wychowawcze) opodatkowana jest stawką 0%.

Prawo do zastosowania stawki 0% przysługuje także w przypadku dostawy sprzętu komputerowego dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym. 

 Do zastosowania stawki 0% wymagane są następujące dokumenty:
  • zamówienie na sprzęt komputerowy
    ( potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową )
  • zaświadczenie o tym, że jednostka prowadzi działalność dydaktyczną
Przy braku takiego potwierdzenia podatnik nie ma prawa do zastosowania stawki VAT 0% i należy zastosować stawkę 23%. Jeżeli jednak potwierdzenie zamówienia zostanie dostarczone sprzedawcy z opóźnieniem, to możliwe jest wystawienie faktury korygującej ze stawką 0%.
 
W przypadku wątpliwości, zalecamy wystąpienie z wnioskiem o interpretację do Urzędu Skarbowego, szczególnie jeżeli chodzi dostawę niektórych urządzeń oraz dostaw na rzecz placówek, które nie są wprost wymienione w ustawie o VAT.
 
Możliwość płatności przelewem internetowym
Realizujemy dofinansowania dla osób niepełnosprawnych
z PFRON
Przyjmujemy płatnośc kartą bony
Copyright c 2019 ProBIT2